Zabezpieczenia

Instalację fotowoltaiczną należy koniecznie zabezpieczyć od strony DC przed falownikiem oraz za falownikiem, od strony AC. Zabezpieczenia służą głównie ochronie naszego falownika przed przepięciami piorunowymi  i zjawiskiem nadprądowym, które mogłyby spowodować zniszczenie falownika. Falownik jest dość kosztownym składnikiem całego systemu fotowoltaicznego dlatego obowiązkowo takie zabezpieczenia należy wykonać.

Stosujemy i rekomendujemy zabezpieczenia i rozdzielnie firmy ETI Polam.

  • ETI Polam

eti

pdf_icon Green Protect