Usługi pomiarowe instalacji

DARSUN SOLAR świadczy usługi pomiarów elektrycznych i fotowoltaicznych profesjonalnym miernikiem METREL zgodnie z uprawnieniami jakie posiadamy.

Wykonujemy kompleksowo pomiary instalacji elektrycznych w budynkach indywidualnych, użyteczności publicznej, obiektach działalności gospodarczych, sakralnych i tp – odbiorcze i okresowe –  zgodnie z normą PN-HD 60364-6

Wykonujemy pomiary parametrów instalacji fotowoltaicznych. Oferujemy pomiary parametrów modułów fotowoltaicznych  w łańcuchach jak i pojedynczych modułów. Mierzymy krzywe prądowo-napięciowe, które odzwierciedlają prawidłowe działanie instalacji fotowoltaicznej oraz potwierdzają jej prawidłowe wykonanie.

Wszystkie pomiary wykonujemy  profesjonalnymi miernikami METREL wraz z wydaniem protokołów pomiarowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych fachowych usług pomiarów  instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych.