Dla jednostek samorządu terytorialnego i obiektów sakralnych

Jednostki samorządu terytorialnego zostały wreszcie objęte definicją Prosumenta. JST są również beneficjentem szeregu programów unijnych i NFOŚiGW wspierających rozwiązania proekologiczne. Fotowoltaika jest rozwiązaniem uwzględnianym zarówno w projektach termomodernizacyjnych przy wymianach źródeł ciepła na niskoemisyjne w systemach oświetlenia drogowego, jak i kotłowniach centralnego ogrzewania.

Również szkoły, szpitale, zakłady komunalne, przychodnie, jednostki straży pożarnej oraz pozostałe jednostki sektora finansów publicznych mogą się ubiegać o dofinansowania i niskooprocentowane pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Według nowej ustawy JST stały się prosumentami i mogą również rozliczać się z oddanej nadwyżki do sieci w drodze bilansowania. Programy dla tych jednostek są najbardziej atrakcyjne. NFOŚiGW skierował dla tych beneficjentów szereg najbardziej atrakcyjnych rozwiązań.

Ofertę naszą kierujemy również dla obiektów sakralnych – Kościołów – parafii – również według znowelizowanej ustawy Kościoły – Parafie i związki wyznaniowe są Prosumentami. Zużycie energii elektrycznej w takich obiektach jest dość spore i obciąża budżet parafialny. Wiele budynków sakralnych ponosi wysokie koszty z racji używania elektrycznych rozwiązań do oświetlenia i ogrzewania świątyń w okresach zimowych. Inwestycja w rozwiązania fotowoltaiczne będzie doskonałym rozwiązaniem dającym w szybkim czasie zwrot poniesionych kosztów na instalację i stanie się doskonałym samowystarczalnym źródłem produkującym darmową energię ze słońca. Papież Franciszek dał jasny sygnał w ostatnim czasie, że jest zwolennikiem wykorzystywania energii odnawialnych. Papież wydał encyklikę LAUDATO SI, w której nawiązuje do umiłowania przez św. Franciszka z Asyżu całego stworzenia. Świat to nasz wspólny dom. Papież przekonuje, że droga dbania o dobra natury i odpowiednie ich wykorzystywanie jest naszym zadaniem – a wykorzystując te dary natury do wytwarzania potrzebnej ludzkości energii, ograniczymy dotychczasowe niszczenie środowiska. Zadanie ochrony środowiska jest ważne, a rozwiązania wytwarzające energię ze słońca, wiatru, wody- to kierunek właściwy. Musimy ograniczyć używanie węgla i ropy w obecnej postaci, które niszczą szczególnie atmosferę naszej natury i zaburzają wpisany przez Stwórcę odpowiedni cykl w każdym zakątku świata. Rozwój gospodarki nie może niszczyć natury. Obecna ekonomia i postęp nie idzie często w dobrym kierunku, widzi tylko dobro określonych koncernów i korporacji zapominając, że ich rozwój ma służyć społeczeństwu i chronić naturę i właściwie wykorzystywać jej bogactwa. Przykładem pójścia w kierunku rozwiązania w instalację fotowoltaiczną na budynku świątyni jest w Polsce m.in. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. Zachęcamy parafie, kościoły i wspólnoty do inwestycji w oferowane przez nas rozwiązania i propagowanie tych idei.

kosciol-jaworzno

watykan