Dla domu

Zachęcamy szczególnie osoby indywidualne do rozważenia dobrej inwestycji dla swojego domu – inwestycji w system fotowoltaiczny. Istnieją dwa rodzaje instalacji tzw. „on-grid” i „off-grid”.
Instalacja „on-grid” przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. W tym typie – energii nie magazynuje się. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub oddawana do sieci energetycznej. W pierwszej kolejności wytworzoną energię spożytkujemy sami, a wyprodukowana nadwyżka jest stale dostarczana do sieci. Licznik tzw. dwukierunkowy kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System jest bezobsługowy – oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.
Drugi typ „off-grid” tzw. – system wyspowy – instalację wyposaża się w akumulatory i systemy ESS do magazynowania wytworzonej energii – tu nadwyżki produkowanej energii magazynuje się. Nie potrzeba wtedy podłączać się do publicznej sieci energetycznej.
Najciekawszym i wydajnym rozwiązaniem jest instalacja z systemem magazynowania energii ESS z jednoczesnym podłączeniem do sieci. Wówczas, jeśli nadwyżki już nie da się zmagazynować, to oddamy niewielką ilość do publicznej sieci energetycznej.

elec

elecS

Dla domu doskonałym rozwiązaniem jest również wykorzystanie systemu fotowoltaicznego do ogrzewania wody użytkowej. Ogrzewanie wody energią elektryczną jest bardziej precyzyjne niż systemy tzw. solarne, gdzie wodę ogrzewa krążący płyn. W systemie fotowoltaicznym nie dochodzi do przegrzania wody, a oczekiwaną temperaturę można w łatwy sposób ustawić.

uzytk

uzytkS

Dobrze dobrana instalacja PV obniża koszty związane z zapotrzebowaniem na energię dla domu nawet o połowę lub w całości. Z roku na rok przyniesie domownikom bardzo wymierne korzyści finansowe. Inwestycja w system fotowoltaiczny jest doskonałym wyborem do zainwestowania swoich pieniędzy, a inwestycja w małe instalacje dla domu z własnych środków zwróci się najszybciej i stanie się narzędziem zarabiającym dla Ciebie. Dotychczasowe systemy wsparcia środkami publicznymi zostały bardzo ograniczone. Dotacje na te rozwiązania z NFOŚiGW idą obecnie w kierunku niskooprocentowanych kredytów dla zainteresowanych formą wsparcia. W obecnym kontekście prawnym kluczem do sukcesu jest właściwy dobór mocy instalacji względem swojego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej.

dom2S

UrbanGreen windturbine

P1100533s