Strona główna

Firma DARSUN SOLAR oferuje rozwiązania wykorzystujące źródła energii odnawialnych dla domów, przedsiębiorców, rolników, a w szczególności systemy fotowoltaiczne – czyli małe elektrownie słoneczne oraz małe turbiny wiatrowe. Oferujemy profesjonalny dobór sprawdzonych i niezawodnych komponentów FV, projekt instalacji, wyliczenia uzysków, profesjonalny montaż oraz pomoc w wypełnieniu wszelkich dokumentów związanych z włączeniem instalacji do sieci publicznej.

Czytaj więcej …

 
 
Odnawialne źródła energii – OZE –to wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie, biogaz, geotermia. Zasoby tych rodzajów energii odnawiają się w krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii jak: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran. Źródła nieodnawialne są głównie wykorzystywane w przemyśle. Ich przetwarzanie i wykorzystywanie ma często niszczący wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Zasoby nieodnawialne kiedyś się skończą. Źródła odnawialne są zaniedbane, ponieważ dotychczasowa gospodarka była i jest oparta na ropie i węglu. Ropa i węgiel to ogromne przychody finansowe dla wielu Państw i koncernów, które często są przeciwnikami OZE. Oczywiście samo OZE nie zaspokoiłoby całego zapotrzebowania na energię dla ludzkości w obecnym czasie.
 

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw. Inwestycje te są przedmiotem toczącej się debaty. Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych i zanieczyszczeniem środowiska oraz globalnym ociepleniem. Ich przeciwnicy wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych, które stanowią źródło ponad 85% energii dla ludzkości.

Choć najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. 1 m² oświetlony słońcem w zenicie może otrzymać maksymalnie około 1 kilowata. Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana: pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc kilku megawatów. Elektrownie wodne, wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru mogą wytwarzać moc rzędu gigawatów. Najwięcej inwestycji w OZE poczyniono w Chinach, potem w Europie, USA, Indiach ostatnio także w Japonii, gdzie mamy ewidentny przykład, że energia jądrowa bywa bardzo niebezpieczna.

Mimo, że odnawialne źródła energii takie, jak: woda, wiatr czy słońce, są dostępne do wykorzystania za darmo, do końca XX wieku wykorzystanie ich było znacznie droższe od spalania paliw kopalnych. Rozwój technologii i zwiększenie skali ich wykorzystania spowodowało jednak spory spadek cen. Od początku XXI wieku wiele państw zaczęło wprowadzać subwencje na energetykę odnawialną, co przyczyniło się do gwałtownego rozwoju tej branży i dalszego spadku cen.

Każda wyprodukowana kilowatogodzina, czy kilodżul energii z OZE zastępująca energię z nieodnawialnych źródeł energii poprawia m.in. stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejsza poziom kosztownych zanieczyszczeń środowiska.

Świat więc kręci się i opiera na energii ze źródeł nieodnawialnych – ropa, węgiel i gaz niedługo się skończą. Mają one niszczący wpływ na nasze środowisko. Najczystszą energią jest energia słońca i przyszłość należy do niej. Idea ochrony środowiska i naszego zdrowia powinna być ważniejsza dla nas jeśli chcemy, aby środowisko naturalne z całym swym bogactwem zachowane zostało dla naszych potomnych.

Określenie opłacalności energetyki odnawialnej oraz energetyki opartej na nieodnawialnych źródłach jest skomplikowane, ponieważ każdy typ energii jest obecnie dotowany na różne sposoby. Dopłaty do energetyki paliw kopalnych na świecie w 2010 roku były 6 razy wyższe od dopłat do energii odnawialnej, jednak te drugie dostarczają 15-krotnie mniej energii. Zwolennicy odnawialnych źródeł wskazują, że przy analizie kosztów energii odnawialnej należy także uwzględniać korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z ich zastosowania (np. w postaci ograniczenia emisji zanieczyszczeń) w stosunku do pozyskiwania energii z paliw kopalnych.

W 2013 roku w Niemczech dotacje dla energetyki odnawialnej wyniosły ok. 20 mld euro. Obciążenie gospodarstwa domowego wyniosło z tego tytułu ok. 15-20 euro miesięcznie, przy czym z tej kwoty 6,5 euro/mies. to koszty wsparcia producentów „zielonej” energii. Kwoty te są wielokrotnie wyższe od uprzednio prognozowanych przez rząd – co wynika z bardziej dynamicznego rozwoju energetyki solarnej w tym kraju, a ten wynika m.in. ze spadku cen paneli słonecznych. Każda wyprodukowana kilowatogodzina, czy kilodżul energii z OZE zastępująca energię z nieodnawialnych źródeł energii poprawia m.in. stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejsza poziom kosztownych zanieczyszczeń środowiska.

Świat więc kręci się i opiera na energii ze źródeł nieodnawialnych – ropa, węgiel i gaz niedługo się skończą. Mają one niszczący wpływ na nasze środowisko. Najczystszą energią jest energia słońca i przyszłość należy do niej. Jej rozwój jest jeszcze hamowany. Za tym idą konkretne interesy finansowe, a koncerny energetyczne i wydobywcze często lobbują konkretne przepisy prawne. Idea ochrony środowiska i naszego zdrowia powinna być ważniejsza dla nas jeśli chcemy, aby środowisko naturalne z całym swym bogactwem zachowane zostało dla naszych potomnych.

Darsun Solar propaguje rozwiązania w OZE. To przyszłość. Idea ta, realizowana może być na różne sposoby. Jednym z nich jest pomysł na założenie własnej elektrowni słonecznej, aby zaspokoić swoje potrzeby na energię elektryczną, którą wykorzystujemy na co dzień. Nie ma lepszej inwestycji! To Ty osobiście możesz przyczynić się do samowystarczalności i ochrony środowiska decydując się na rozwiązanie np. systemu fotowoltaicznego dla własnego gospodarstwa. Już niedługo rozpowszechnią się wśród nas takie rozwiązania jak pojazdy elektryczne, motocykle, samoloty i koleje elektryczne. Te rozwiązania już są. Za kilka lat będą dla nas powszechne. Każdy dąży do szczęścia, samowystarczalności i chce żyć zdrowo. Wybierajmy więc przyszłość i chrońmy nasz świat przed niszczeniem, chrońmy nasze zdrowie. To nie są tylko wzniosłe i piękne hasła – to nasze zadanie!

Czytaj mniej …

 

darsunsolar