Dla rolników

Ofertę naszą kierujemy szczególnie do rolników – hodowców, rybaków śródlądowych (stawy rybne), sadowników, leśników, właścicieli gruntów i nieruchomości oraz innych spokrewnionych profesji związanych z rolnictwem.

Dla rolników również istnieje szereg programów i dotacji wspierających inwestycje w fotowoltaikę i inne rozwiązania wykorzystujące energię z natury, np. Wind-turbiny- małe wiatraki, biogazownie. Środki unijne, programy z ARiMR będą wsparciem dla rolników. Rolnicy są PROSUMENTAMI i mogą sobie odpisać cały VAT za instalację, jeśli są tzw. „vatowcami”. Rolnicy jako Prosumenci rozliczać się będą również w drodze OPUSTU – czyli bilansowania 1/0,8kW albo 1/0,7kW. Zużycie energii w gospodarstwie rolnym jest dość duże, dlatego dla rolników takie inwestycje jest jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i szybko się zwróci. Kierujcie państwo pytania o dotacje do waszych przedstawicieli w gminach, radnych, wójtów i burmistrzów. Rolnicy jako przedstawiciele społeczeństwa mają najbliższy kontakt z naturą. Energie odnawialne i ich wykorzystywanie powinno dla rolników mieć duże znaczenie. Wybierając i inwestując w rozwiązania OZE chronimy środowisko i dzięki temu zachowamy dla przyszłych pokoleń tak drogocenną naturę, która poprzez pracę rolników pozwala nam wytwarzać produkty potrzebne do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb egzystencji – żywności. Zachęcamy rolników do inwestycji w oferowane przez nas rozwiązania. To sprawi, że budując czy montując własne źródło energii uzyskają Państwo realne oszczędności na zakupie energii elektrycznej, bo wytworzycie tę energię przez odpowiedni system z natury, która jest tak dla Was bliska. Istnieje wiele rodzajów hodowli zwierząt i rośli, gdzie energia jest potrzebna bez przerwy. Zapobiegając stratom wynikającym z czasowych braków dostaw energii elektrycznej takie rozwiązania jak magazynowanie jej jest szczególnie dedykowane rolnikom. Posiadamy szereg sprawdzonych i pewnych rozwiązań systemów ESS – magazynowania energii. Technika wytwarzania akumulatorów i kondensatorów sprawia, że te elementy mają już trwałość nawet 20 lat. Dla zachowania ciągłości posiadania zasobów energii – urządzenia magazynowania energii ESS to dla rolników rozwiązania szczególnie wskazane. Tam gdzie często występują zaniki w dostawie energii, przerwy rozwiązaniem są Magazyny Energii ESS. Nowoczesne Litowo-Jonowe. Szczegóły w zakładce Oferta. Zapraszamy rolników do skorzystania z naszych usług.

 

 

 

solar-power_village