Systemy magazynowania ESS

Magazynowanie energii to zjawisko które istnieje od wielu milionów lat w naturze. Przechowywanie energii jest naturalnym procesem, starym jak sam wszechświat – energia obecna przy powstaniu wszechświata została zgromadzona w gwiazdach takich jak słońce, i teraz jest wykorzystywana przez ludzkość bezpośrednio (jako źródło ciepła), bądź pośrednio (na przykład w elektrowniach słonecznych). Przechowywanie energii pomaga ludziom zbilansować popyt i podaż na energię.

[read more=”Czytaj więcej …” less=”Czytaj mniej …”]

Wczesnym rozwiązaniem problemu przechowywania energii do użytku w urządzeniach elektronicznych był rozwój baterii jako małego elektrochemicznego nośnika. Baterie miały ograniczone zastosowania w dużych systemach elektrycznych z powodu ich relatywnie małej pojemności i wysokich kosztów, jednakże od XXI wieku nowsze technologie znacząco podniosły wydajność baterii i uczyniły je bardziej konkurencyjnymi w porównaniu do innych nośników energii. Podobnym rozwiązaniem pomocnym w radzeniu sobie z niestabilną energią solarną czy wiatrową jest kondensator.

Ponieważ zapotrzebowanie na energię zmienia się w ciągu doby, magazynowanie energii umożliwia łatwiejsze i efektywniejsze jej wykorzystywanie. W instalacjach OFF-GRID tzw . wyspowych energia którą produkują moduły fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe może być magazynowana w specjalnych akumulatorach i systemach opartych na technologiach wykorzystujących urządzenia na układach specjalnych kondensatorów, które gromadzą nadwyżki wyprodukowanej energii, którą możemy pobrać w czasie np. nocy, braku zasilania z sieci. Systemy te są szczególnie polecane dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców a szczególnie rolników gdzie występowanie zaniku dostaw energii powoduje znaczne straty, np. hodowcy drobiu, trzody mięsnej. Również przedsiębiorcy, dla których zaniki energii są zagrożeniem poważnych strat finansowych. Systemy magazynowania energii stosuje się również tam gdzie dostęp i odległość do sieci energetycznej jest utrudniona. Instalacje oparte na magazynowaniu energii są idealnym rozwiązaniem całkowicie uniezależniającym ich właścicieli od zewnętrznego dostawcy energii.

  • LG

LG_Logo.svg

pdf_icon !!! NOWOŚĆ !!! RESU
pdf_icon RESU 6,4EX

  • Samsung

Samsung

pdf_icon SSamsung ESS
pdf_icon Samsung ESS (DE)
pdf_icon Samsung Solar PV

  • Kostal

KOSTAL

pdf_icon PIKO-BA System Pb

[/read]