Systemy magazynowania ESS

Magazynowanie energii to zjawisko które istnieje od wielu milionów lat w naturze. Przechowywanie energii jest naturalnym procesem, starym jak sam wszechświat – energia obecna przy powstaniu wszechświata została zgromadzona w gwiazdach takich jak słońce, i teraz jest wykorzystywana przez ludzkość bezpośrednio (jako źródło ciepła), bądź pośrednio (na przykład w elektrowniach słonecznych). Przechowywanie energii pomaga ludziom zbilansować popyt i podaż na energię.

Czytaj więcej ...